Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne Mconvey

Dozownik grawimetryczny (granulki)

Cechy:
● Sterowanie PLC, ekran dotykowy, intuicyjna obsługa;
● Modułowa konstrukcja, wygodny demontaż i montaż, łatwe czyszczenie i wymiana;
● Standardowa podstawa dozownika jednokolorowego wyposażona jest w magnes zbiornika, zapobiegający uszkodzeniu śruby maszyny formującej;
● Zbiornik główny stanowi standardowe wyposażenie dozownika dwukolorowego i opcjonalne wyposażenie dozownika jednokolorowego;
● Opcjonalne mieszadło do rozbijania dodatków o niskiej płynności;
● Spełnia wymagania dotyczące wejścia sygnału zewnętrznego i rejestruje bieżący tryb pracy; w przypadku przerwy w zasilaniu prądem powraca do pierwotnego trybu pracy po przywróceniu zasilania;
● Istnieją trzy tryby podawania: tryb grawimetryczny (tryb ten cechuje wyższa dokładność), tryb objętościowy, tryb stałej proporcji;
● Z funkcją ważenia, automatyczną kalibracją i automatycznym monitorowaniem dodawania przedmieszki barwiącej lub dodatków;
● Funkcja komunikacji Ethernet pozwala na przesyłanie danych oraz rejestrację i zapis ilości materiału odzyskanego z dozownika w danym dniu;
● Posiada funkcję automatycznej kompensacji różnicy kolorów, która może automatycznie dostosować proporcje przedmieszki barwiącej lub dodatków w zależności od proporcji odzyskanych materiałów;
● Wykorzystuje grawimetryczną technologię ważenia i pomiaru do sterowania procesem mieszania i dozowania, co pozwala spełnić bardzo wysokie wymagania dotyczące dokładności produkcji;
● 50 grup parametrów, stały zapis czasu rozładunku i wagi gotowego produktu (maksymalna wydajność na minutę dla wytłaczarki) oraz bezobsługowy silnik krokowy;
● Wykrywanie zablokowania i przeciążenia przedmieszki barwiącej, automatyczne wyłączanie urządzenia w celu ochrony i alarmu;
● W zależności od warunków użytkowania, należy ustawić określoną liczbę cykli formy, celem jednokrotnego dodania przedmieszki barwiącej i spełnienia wymogów dotyczących mikrodozowania.

Zasada działania:
● Sygnał ze skrzynki sterującej jest przesyłany do silnika, a silnik rozpoczyna pracę, napędzając ruch śruby przez sprzęgło. Przedmieszka barwiąca w zbiorniku wpada do śruby, a następnie jest przez nią ściskana i przenoszona do podstawy za pomocą śruby. Czujnik wagowy służy do precyzyjnego sterowania wyjściem przedmieszki barwiącej w celu realizacji proporcjonalnego dodawania przedmieszki barwiącej, tak aby osiągnąć cel dokładnego dozowania i przenoszenia przedmieszki barwiącej.

Zakres zastosowania:
● Nadaje się do automatycznego dozowania i mieszania nowych materiałów, materiałów wtórnych, przedmieszek barwiących lub dodatków;
● Średnica śruby 12 mm, 16 mm lub 20 mm, cztery modele o zróżnicowanej wydajności w zakresie 0,1-50 kg/godz.;
● Odpowiedni do wytłaczarki i wtryskarki; do podłączenia wymagana jest niewielka ilość okablowania; prędkość obrotowa urządzenia jest automatycznie dostosowywana do prędkości przetwarzania wytłaczarki, celem utrzymania stałej proporcji przedmieszki barwiącej.
Konstrukcja:

Dozownik objętościowy (granulki)

Cechy:
● Sterowanie PLC, ekran dotykowy, intuicyjna obsługa; Urządzenie do pomiaru masy na metr dla głównego materiału; Modułowa konstrukcja montażowa, dogodny demontaż i montaż, łatwe czyszczenie i wymiana;
● Spełnia wymagania dotyczące wejścia sygnału zewnętrznego i rejestruje bieżący tryb pracy; w przypadku przerwy w zasilaniu prądem powraca do pierwotnego trybu pracy po przywróceniu zasilania; Dozownik wolumetryczny; Istnieją dwa tryby podawania: podawanie w oparciu o objętość głównej maszyny i podawanie w stałym stosunku;
● Zbiornik główny stanowi standardowe wyposażenie dozownika dwukolorowego i opcjonalne wyposażenie dozownika jednokolorowego;
● Opcjonalne mieszadło do rozbijania dodatków o niskiej płynności;
● 50 grup receptur parametrów, stały zapis czasu rozładunku i wagi gotowego produktu (maksymalna wydajność na minutę dla wytłaczarki) oraz bezobsługowy silnik krokowy;
● Wykrywanie zablokowania i przeciążenia przedmieszki barwiącej, automatyczne wyłączanie urządzenia w celu ochrony i alarmu;
● W zależności od warunków użytkowania, należy ustawić określoną liczbę cykli formy, celem jednokrotnego dodania przedmieszki barwiącej i spełnienia wymogów dotyczących mikrodozowania.
● Wyposażony w funkcję komunikacji 485.

Zasada działania:
● Sygnał ze skrzynki sterującej jest przesyłany do silnika, a silnik rozpoczyna pracę, napędzając ruch śruby przez sprzęgło. Przedmieszka barwiąca w zbiorniku wpada do śruby, a następnie jest przez nią ściskana i przenoszona do podstawy za pomocą śruby, pozwalając na precyzyjne dozowanie i transport partii.

Zakres zastosowania:
● Nadaje się do automatycznego dozowania i mieszania nowych materiałów, materiałów wtórnych lub dodatków;
● Średnica śruby 12 mm, 16 mm lub 20 mm, cztery modele o zróżnicowanej wydajności w zakresie 0,1-50 kg/godz.;
● Odpowiedni do wytłaczarki i wtryskarki; prędkość obrotowa urządzenia jest automatycznie dostosowywana do prędkości przetwarzania wytłaczarki, celem utrzymania stałej proporcji przedmieszki barwiącej.

Dozownik automatyczny ciężarowy (granulki)

Cechy:
● System sterowania i napęd o zmiennej częstotliwości z tym samym oprogramowaniem platformy, pozwala na dogodną integrację z wytłaczarką;
● Zawór wylotowy o unikalnej konstrukcji zapobiegającej blokowaniu materiału; produkt opatentowany;
● Części zamienne powszechnie dostępne;
● Dwa tryby sterowania: „tryb wyjścia wytłaczania” i „tryb kontroli wagi licznika”;
● Funkcja historii alarmów;
● Z funkcją komunikacji Ethernet, realizującą połączenie sieciowe z maszyną do formowania i scentralizowaną funkcją monitorowania.

Zasada działania:
● Za pomocą danych w czasie rzeczywistym oprogramowanie zbiera informacje o zużyciu surowca z dozownika ważącego, który wskazuje rzeczywistą objętość (kg/h) wytłaczarki. Następnie jest to porównywane z ilością docelową. Jeśli zauważone są rozbieżności, oprogramowanie dozownika automatycznego ciężarowego dynamicznie dostosuje prędkość śruby wytłaczarki celem dostosowania do wartości docelowej.
● Ponadto, dozownik automatyczny ciężarowy korzysta również z sygnału „prędkości linii w m/min” pochodzącego z układu na końcu linii wytłaczarki. W oparciu o obliczenia wewnętrzne oprogramowania, tj. (ilość wytłaczanego materiału w kg/godz.)/(prędkość liniowa m/min)=waga rury kg/metr (prędkość liniową można przeliczyć z „metra/min” na „metr/godz.”, istnieje możliwość uzyskania sterowania „masą na metr”.
● System sterowania standardowo wyposażony jest w typowe interfejsy Ethernet, które ułatwiają integrację danych z urządzeniami innych producentów.

Dozownik automatyczny ciężarowy (proszek)

Cechy:
● Konstrukcja dwuśrubowa z funkcją samooczyszczania;
● Śruba dozująca napędzana bezpośrednio przez specjalny serwomotor o napędzie bezpośrednim, co pozwala wyeliminować z konstrukcji problematyczny reduktor i przekładnię;
● Wymuszone mieszanie poziome wykorzystujące napędzany bezpośrednio i niezależny serwomotor DD, który może być regulowany oddzielnie;
● W przypadku mieszania pionowego opcjonalny jest napęd bezpośredni, odpowiedni dla materiałów proszkowych o niskiej sypkości;
● Cała maszyna posiada lekką konstrukcję; waga układu wynosi mniej niż połowę wagi podobnych urządzeń konkurencji; ponadto, system cechuje łatwość instalacji oraz większa precyzja sterowania;
● Mechaniczne części przekładni są mniejsze niż typowe oraz cechuje je prostota konstrukcji;
● Cały mechanizm umożliwia szybki montaż i demontaż ręczny, umożliwiając także szybkie czyszczenie
● Z funkcją komunikacji Ethernet, realizującą połączenie sieciowe z maszyną do formowania i scentralizowaną funkcją monitorowania.

Zasada działania:
● Zainstalowany nad wytłaczarką w celu realizacji zamkniętej pętli sterowania wydajnością wytłaczarki (kg / h): Za pomocą danych w czasie rzeczywistym oprogramowanie zbiera informacje o zużyciu surowca z dozownika ważącego, który wskazuje rzeczywistą objętość (kg/h) wytłaczarki. Następnie jest to porównywane z ilością docelową. Jeśli zauważone są rozbieżności, oprogramowanie dozownika automatycznego ciężarowego dynamicznie reguluje prędkość śruby wytłaczarki celem dostosowania do wartości docelowej.
● Stosowany do podawania skoncentrowanego proszku, jako główny surowiec lub surowiec pomocniczy w dokładnie odmierzonej proporcji; system sterowania standardowo wyposażony jest w typowe interfejsy Ethernet, które ułatwiają integrację danych z urządzeniami innych producentów.