Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne

Za pomocą precyzyjnego dozowania i odpowiedniego wymieszania możliwa jest produkcja każdego produktu z niedrogiego standardowego surowca ze zdefiniowanym dodatkiem surowców pomocniczych. Według wymagań klienta, ekonomicznie, zapewniając wysoką jakość wyrobu końcowego.

Czy to do wtrysku, czy też do formowania przez rozdmuch czy wytłaczanie – SOMOS® oferuje zawsze pełny program dozowania wolumetrycznego i grawimetrycznego materiałów sypkich. Oferta zawiera całą gamę dozowników: dozowniki do barwników, dozowniki do granulatów tworzyw sztucznych, dozowniki do dodatków, dozowniki do tworzyw proszkowych, dozowniki do przemiałów.

Typy dozowników:

Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne do 3 składników

– ciągłe dozowanie grawimetryczne
– główny komponent dostarczany w wolnym przepływie
– stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 3 składników
– równoczesne dozowanie wszystkich komponentów
– 7 zamiennych ślimaków dla różnych wydajności (od 0,04 do 180 kg/h)

  • Somos GRAMIX

– dozowanie grawimetryczne, ciągłe i mieszanie
– jednoczesne dozowanie wszystkich składników mieszanki
– główny składnik dostarczany w trybie ciągłym do stacji dozującej
– maksymalnie do 9 składników
– wydajność maksymalna 2.500 kg/h
– wydajność minimalna jednej stacji 200 gr/h
– możliwość dozowania przemiałów o gęstości 150 gr/l

Dzięki temu można dozować i mieszać wszystkie materiały sypkie o różnych parametrach sypkości

Dozowniki wolumetryczne (objętościowe)

  • Volmix E

– ciągłe dozowanie wolumetryczne (objętościowe)  i mieszanie
– główny komponent dostarczany ciągle lub przez stację dozującą
– stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 5 składników
– równoczesne dozowanie wszystkich komponentów
– 7 zamiennych ślimaków dla różnych wydajności (od 0,3 do 390 kg/h)

Dozowniki grawimetryczne dozujące szarżami do 6 składników

  • BatchMix (M, L, XL)

– dozowanie grawimetryczne, z mieszaniem mechanicznym
– dozowanie wszystkich składników mieszanki szarżami
– maksymalnie 6 stacji dozujących dodatki
– wydajności do 240, 1.100 i 1.900 kg/h
– z opcjonalną funkcją Extrusion Control do sterowania odciągiem i wytłaczarką