Jakość

Certyfikat

Certyfikacja VGT Polska

Certyfikacja VGT Polska według norm DIN EN ISO 9001 miała miejsce po raz pierwszy w styczniu 2002 roku. Od tego momentu dostosowujemy w sposób ciągły do wymogów norm nasze standardy jakościowe.

We wszystkich branżach towarzyszą naszym procesom produkcyjnym różnorodne działania mające na celu zabezpieczenie jakości. Należą do nich dokładne ustalenia zawarte z naszymi kontrahentami, kontrole towarów przychodzących, nadzorowanie i produkcja wyrobów w zakładach posiadających również wdrożone systemy zarządzania jakością.