Chillery do rozdmuchu

Chłodzenie produktu z tworzywa sztucznego jest najdłuższą i najtrudniejszą częścią procesu krzepnięcia. Faza chłodzenia ma wysoki procentowo udział w czasie cyklu. W konwencjonalnych procesach ciepło jest odbierane tylko z zewnętrznej strony wyrobu. To powoduje naprężenia i niepotrzebnie długi czas chłodzenia w formie.

Compressed Air Chiller (CAC) zastępuje natychmiast po początkowej fazie rozdmuchu regularne powietrze sprężonym, suchym powietrzem o głębokiej zimnej temperaturze -35 ° C do wydajnego chłodzenia.

Rezultat: naprężenia materiału są znacznie zmniejszone i skraca się czas chłodzenia nawet do 40%.

CAC chiller suchego sprężonego powietrza zapewnia następujące korzyści:

  • poprawa jakości dzięki równomiernemu schłodzeniu
  • do zastosowania prawie dla wszystkich maszyn rozdmuchujących
  • niskie zużycie energii, niewielkie koszty obsługi
  • wzrost produkcji do 40% (uzależniony od specyfiki produktu)
  • szybka amortyzacja między 1 miesiącem a 1 rokiem
  • system wolny od FCKW

CAC zasada działania:

Wewnętrzny system chłodzenia CAC z suchym, sprężonym powietrzem o bardzo niskiej temperaturze opracowano specjalnie do intensywnego i szybszego transferu ciepła z wewnątrz z rozdmuchiwanych wyrobów. Standardowe urządzenia pokrywają ilości powietrza procesowego między 120 Nm3 / h do 540 Nm3 / h, o temperaturze -35 ° C

Indywidualnie zaprojektowane trzpienie rozdmuchowe umożliwiają przedmuch zimnym powietrzem procesowym i umożliwiają wymianę powietrza także w obszarach krytycznych produktu. Specjalne zespoły zaworów sterują niezawodnie powietrze procesowe i proces rozdmuchiwania (dostępne dla różnych metod rozdmuchu).