Aktualności

Zmiana adresu siedziby VGT

W dniu 08.05.2017 nastąpiła zmiana adresu siedziby firmy VGT Polska.

Dotychczasowa lokalizacja nie pozwalała na dalszy rozwój naszej firmy dlatego została podjęta decyzja o zmianie lokalizacji. Nasza nowa lokalizacja mieści się przy ul. Powstańców 66 w Krakowie.

Powrót