Aktualności

Uzdatnianie wody procesowej Bauer Watertechnology

Na początku czerca tego roku został uruchomiony układ testowy urządzenia Bauer do uzdatniania wody procesowej. W układzie testowym zamontowano formę z bardzo mocno skorodowanym kanałem chłodzenia. Osad korozji był tak intensywny, że nie można było w kanał chłodzący wprowadzić kamery endoskopu.

Po dwóch miesiącach działania układu testowego, kanał chłodzący formy, który był bardzo skorodowany został w znacznym stopniu oczyszczony. Kamera endoskopu swobodnie została wprowadzona do kanału z widocznym oczyszczeniem ścianek kanału.

Test trwa dalej.

Powrót