Aktualności

LUTY 2012

Produkty Granic® otrzymały certyfikat ekologiczny PAS 2050. Certyfikat przyznawany jest produktom i producentom ograniczającym efekt cieplarniany – dbającym o niską emisję dwutlenku węgla przy produkcji.

Powrót