Aktualności

Event „ZARZĄDZANIE WODĄ W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM”

W dniach 19-21 października 2021 r. w Elblągu odbyła się konferencja nt. „Zarządzanie wodą w zakładzie produkcyjnym”. Wydarzenie miało charakter praktyczny, prezentujący  studia przypadków w zakresie zarządzania wodą, m.in. w: Browarze Elbląg Grupy Żywiec S.A.; Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o.; Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.;  

Prezes VGT Polska sp. z o.o. zaprezentował osiągnięcia Spółki w zakresie bezchemicznego uzdatniania wody. Ten sposób uzdatniania wody spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.   

W konferencji brały udział firmy z branż, m.in.: motoryzacyjnej, spożywczej, energetycznej, mechanicznej, kosmetycznej, opakowaniowej, chemicznej. W szczególności prezentowano tematy:

  • metody obniżenia kosztów zużycia wody,
  • efektywne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową,
  • odzysk wody ze ścieków – przykłady rozwiązań funkcjonujących w zakładzie,
  • zabezpieczenie betonu w zbiornikach wody przemysłowej,
  • zmniejszenie zasolenia ścieków w procesach ich oczyszczania i dalszego odzysku wody,
  • kompleksowe przygotowania i rozwiązania stosowane przy niekorzystnych parametrach wody lodowej,
  • techniki bezchemicznego uzdatniania wody.

Powrót