Regulatory gorących kanałów GAMMAFLUX

System ten opiera się na regulacji temperatury w oparciu o cięcie kąta fazowego napięcia. Napięcie jest stale podane na elementy grzejne. Jest to tak zwany system potencjometryczny.

W porównaniu do standardowego (najczęstszego na rynku systemu regulacji) systemu taktującego, gdzie każdorazowo przy regulacji napięcie jest załączane i wyłączane na element grzejny, regulatory GAMMAFLUX® stukrotnie przedłużają żywotność grzałek (nie powodują wielokrotnego piku prądowego).

Triangulated Control Technology®
Wszystkie regulatory temperatury systemu gorących kanałów Gammaflux zawierają Triangulated Control Technology®. Z pomocą tej unikalnej technologii, nasze regulatory:


Kontrolują –regulatory Gammaflux 20 razy na sekundę dokładnie mierzą temperaturę.


Regulują – opatentowany samooptymalizujący algorytm regulacji Gammaflux PID2 dokona korekty, jeżeli rzeczywista temperatura odchyli się od nastawionej wartości o 0,014ºC. Druga derywacja (PID2) monitoruje rzeczywistą prędkość zmiany temperatury.
Wynikiem jest to, że wyjście do elementu grzejnego jest regulowane przed osiągnięciem nastawionej wartości, dzięki czemu ogranicza lub eliminuje przekroczenie lub obniżenie poniżej limitu.


Sterują – dzięki zastosowaniu wyjścia z kątem fazowym (rozdzielczość 0,1%; 1000 kroków), regulator Gammaflux dostarcza płynną i dokładną moc każdej grzałce w celu zapewnienia doskonałej regulacji temperatury.

Rzeczywista rozbieżność temperatury regulowanej w trakcie przetwórstwa może się wahać do 1°C (standardowe regulatory taktujące mają zakres odstępstwa od nastawionej wartości nawet do 8°C).

Bardzo ważną zaletą regulatorów GAMMAFLUX® jest również długość okresu gwarancji wynosząca 5 lat.

Regulatory GAMMAFLUX® to również specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na analizę termodynamiczną formy i elementów grzejnych. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, forma zabezpieczana jest przed ewentualnym zalaniem tworzywem w trakcie awarii.

Regulator LEC (od 2 do 24 stref ) – prospekt do pobrania

Regulator G24 (do 480 stref) – prospekt do pobrania

Regulator G24 (do 480 stref) – prospekt do pobrania