Fizyczne spienianie tworzyw – „PERFOAMER”

„SOMOS Perfoamer”  – alternatywa dla istniejących drogich systemów spieniania fizycznego.

Przełom na rynku urządzeń do spieniania fizycznego wyrobów wytwarzanych metodą wtrysku.

Obecnie proponowane rozwiązania to bardzo drogie specjalistyczne wtryskarki plus bardzo drogie dodatkowe oprzyrządowanie. Ten stan rzeczy zmienia się diametralnie dzięki innowacyjnemu urządzeniu SOMOS Perfoamer, które pozwala na fizyczne spienianie wtryskiwanych wyrobów przy znacznie niższych kosztach na standardowych wtryskarkach.

Firma ProTec Polymer Processing GmbH zaprezentowała na tegorocznych targach Fakuma rozwiązanie produkcyjne „SOMOS Perfoamer”. Rozwiązanie umożliwia wykorzystanie procesu „Formowania wtryskowego pianki PLASTINUM” zaprezentowanego przez Kunststoff-Institut Lüdenscheid i Linde AG w 2017 roku do spieniania fizycznego części z tworzyw sztucznych na skalę przemysłową. Innowacja ProTec obejmuje wszelkie urządzenia niezbędne do osuszania i regulacji temperatury granulatów polimerowych, napełniania ich CO2 pod ciśnieniem i podawania ich do dowolnego urządzenia do wtryskarki, która nie wymaga modyfikacji. W dniach od 16 do 20 października, firma ProTec prowadziła na żywo demonstracje spieniania z wykorzystaniem rozwiązania „SOMOS Perfoamer” oraz urządzenia do formowania wtryskowego Engel e-victory 310/80 na targach Fakuma, hala B3, stanowisko 3119.

Firma zaprezentowała również inteligentne elementy SOMOS kompatybilne z technologią czwartej rewolucji przemysłowej, przeznaczone do wydajnego przenoszenia, osuszania, dozowania oraz mieszania, jak również linie do prasowania ciągłego LFT, zaprojektowane do produkcji wzmocnionego, termoplastycznego tworzywa sztucznego o długich włóknach.

„SOMOS Perfoamer”: proste i wydajne spienianie fizyczne części z tworzyw sztucznych

Dzięki rozwiązaniu „SOMOS Perfoamer”, duża rzesza użytkowników może już wykorzystać innowacyjny proces spieniania, który łączy w sobie zalety prostej obsługi typowej dla chemicznych środków pieniących z wysokim ciśnieniem spieniania charakterystycznym dla procesów fizycznych. W związku z tym, że dobre rezultaty spieniania są możliwe nawet przy niewielkich grubościach ścian, istnieje możliwość uzyskania znaczących oszczędności materiałowych. Przykładowo, w warunkach laboratoryjnych dowiedziono możliwość ograniczenia zużycia poliwęglanu o nawet 60%, zużycia poliamidu GF30 o nawet 16% oraz zużycia polipropylenu wzmocnionego minerałami o nawet 37%. Stosowane mogą być praktycznie wszystkie standardowe polimery, włącznie z materiałami biologicznymi i inżynieryjnymi, jak również kompozytami, takimi jak poliamidy wzmocnione włóknem szklanym

Urządzenie mobilne ze sterownikiem kompatybilnym z technologią czwartej rewolucji przemysłowej

„SOMOS Perfoamer” zaprezentowany na targach Fakuma został zaprojektowany do użytku przenośnego, jest łatwy w transporcie oraz może być stosowany jednocześnie w różnego typu urządzeniach do formowania wtryskowego.

Rozwiązanie składa się z kondycjonera, w którym granulaty są osuszane i następnie  doprowadzane do wymaganej temperatury, autoklawu, w którym granulaty są impregnowane, włącznie z układem doprowadzania CO2 oraz zasobnikiem buforowym materiału. Zintegrowane przenośniki SOMOS transportują materiał przez różne stanowiska do wtryskarki. „SOMOS Perfoamer” jest sterowany centralnie z poziomu kondycjonera. Sterownik kompatybilny z technologią Industry 4.0 jest wyposażony w wiele interfejsów. Istnieje również możliwość zintegrowania sterownika z wtryskarką i obsługi sterownika z poziomu urządzenia.

„SOMOS Perfoamer” – modułowa konstrukcja oznacza łatwą skalowalność

Jego modułowa konstrukcja oznacza, że rozwiązanie „SOMOS Perfoamer” może z łatwością spełnić zmieniające się wymagania i zostać rozbudowane o dodatkowe elementy. W wyniku powyższego, przepustowość może zostać z łatwością dostosowana do obsługi różnych rozmiarów wtryskarek lub kilku maszyn jednocześnie.

System demonstracyjny na stanowisku firmy może zapewnić przepustowość do 59 kg/h poliwęglanu lub do 45 kg/h polipropylenu. System został zaprezentowany na żywo, produkując otwieracze do butelek z różnego typu polimerów o wadze wsadu wynoszącej 42 gramy. W związku z tym, że otwieracz do butelek zawiera również metalową wkładkę, całkowity czas cyklu wynosi 135 sekund.

Innowacja ProTec obejmuje wszelkie elementy niezbędne do osuszania i regulacji temperatury granulatów polimerowych, napełniania ich CO2 pod ciśnieniem i podawania ich do dowolnego urządzenia do formowania wtryskowego, które zwykle nie wymaga modyfikacji